Deze website is eigendom van Moors-Interieur

 

Contactgegevens:

 

Moors-Interieur bvba Reeckervelt 1250 3770 Riemst

Tel: 012/45 64 25

Fax: 012/45 30 78

E-mail : info@moors-interieur.be

0ndernemingsnummer: BE 0462-395-535

 

 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

 

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@moors-interieur.be. Bent u het niet eens met de manier waarop moors-interieur uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

 

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Moors-Interieur contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

 

 

Cookies

Moors-interieur verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren voor bezoekers. Om deze gegevens te verzamelen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”. een cookie is een eenvoudig klein bestand dat uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om het gebruik van de website van Moors-interieur gemakkelijker te maken. In de instellingen van uw browser kunt u het gebruik van cookies aanpassen. in dat geval kunt u de meeste onderdelen van de website nog steeds bezoeken